Czym Jest Darszan I Jak Go Otrzymać?

Słowo darszan nie należy do najczęściej używanych na Zachodzie. Funkcjonuje, ukryte w duchowych książkach, czasem bywa przypadkowo rzucone przez nauczyciela jogi albo możesz się też natknąć na nie samodzielnie. Jednak w Indiach stanowi ono część życia duchowego, której poszukują Hindusi na całym świecie. Darszan przynosi o wiele więcej korzyści, niż jesteśmy w stanie sobie wyobrazić. Poszerz swoją wiedzę na ten temat, odkrywając, jak piękne i ważne jest to doświadczenie, i dowiedz się, jak otrzymać błogosławieństwo od urzeczywistnionego Mistrza.

Słowo darszan oznacza „boską wizję”. Polega na patrzeniu lub przebywania w obecności bóstwa świątynnego, świętej osoby lub w pełni urzeczywistnionego Mistrza. Jest to wzajemne doświadczenie, chwila, w której patrzymy na Boga, a On patrzy na nas. Poszukiwacze duchowi często odbywają długie pielgrzymki do świętych miejsc, odwiedzają świętych lub guru albo szukają błogosławieństwa konkretnego bóstwa w świątyni. 

blue what is darshan polish What does darshan feel like? What happens during Darshan? How can I receive Darshan?

Czym Jest Darszan?

Darszan, często uważany za formę wielbienia, jest okazją do osiągnięcia postępu duchowego i spełnienia. Podczas gdy wiele tradycyjnych form hinduskiego wielbienia Boga obejmuje intonowanie długich mantr, wykonywanie różnych rytuałów, specyficzne medytacje i inne – Darszan wymaga od nas bardzo niewiele. W rzeczywistości wystarczy z szacunkiem wpatrywać się w świętą istotę.

 

 

 

„Największym darem, jaki Bóg dał ludzkości, jest Jego Miłość, która objawia się po to, aby wszyscy otrzymali pocieszenie i zostali umocnieni”.

- Paramahamsa Vishwananda

Nie rozumieć błogosławieństwa, które otrzymujemy. W rzeczywistości jest to możliwe. Otrzymałeś i błogosławieństwo, albo bóg miał cię szukać.

_

Jakie To Uczucie?

Nie ma dwóch takich samych Darszanów. Każdy z nich jest unikalną i uświęconą chwilą pomiędzy tobą a Bogiem. Niektórzy doświadczają wewnętrznej przemiany, inni czują uzdrowienie, a jeszcze inni doznają wszechogarniającego uczucia miłości i akceptacji. Zdarza się też, że czasem ludzie nic nie czują. Nie znaczy to, że nic się nie dzieje. Każda osoba doświadcza czegoś innego i otrzymuje coś całkowicie unikalnego.

Niezależnie od indywidualnych doświadczeń, jest jedna rzecz, która pozostaje niezmienna dla każdego Darszanu – to dzielenie się Miłością. Bóstwo, święta osoba czy guru, który go udziela, obdarza cię bezwarunkową Boską Miłością.

_

 

Co dzieje się podczas Darszanu?

Możesz spojrzeć na to na dwa sposoby – pod kątem tego, co dzieje się na zewnątrz i tego, co dzieje się wewnątrz. Może się wydawać, że na zewnętrz niewiele się dzieje. W tradycji hinduskiej, kłanianie się, gdy podchodzimy do bóstwa, świętej osoby czy mistrza duchowego jest zwyczajem wyrażającym szacunek wobec nich. Gdy wielbiciel nawiązuje z nimi kontakt wzrokowy, patrzą na niego, dzięki czemu otrzymuje on przelotną wizję boskości.

 

Paramahamsa Vishwananda, w pełni urzeczywistniony Mistrz, który regularnie udziela Darszanu, mówi o tym wewnętrznym doświadczeniu następująco: „Kiedy przychodzisz na Darszan, kiedy patrzę na twoją duszę, widzę twoją Jaźń, Prawdziwą Jaźń. I widzę to piękno, które jest w tobie. Chcę, żebyś ty też je zobaczył i je sobie uświadomił”. Paramahamsa Vishwananda często mawia, że usuwa z lustra naszej duszy kurz i brud, abyśmy coraz bardziej mogli odbijać światło Boga.

_

 

Jak otrzymać Darszan?

Darszany są otwarte dla wszystkich. Może w nim uczestniczyć każdy, niezależnie od wiary czy tradycji, z której się wywodzi. Każdy, kto szuka tego błogosławieństwa, może je znaleźć w hinduskiej świątyni, a nawet w zaciszu własnego domu poprzez obraz lub murti (fizyczne ucieleśnienie Boga). Święci i guru często udzielają Darszanu w różny sposób.Paramahamsa Vishwananda udziela go w formie błogosławieństwa online.

Na zewnątrz może się wydawać, że niewiele się dzieje. Darszan jest doświadczeniem wykraczającym poza postrzeganie zmysłowe. Odbywa się ono na wyższych, subtelnych poziomach duszy, niedostrzegalnych przez zmysły. Kiedy wszyscy dołączą już do spotkania online, Paramahamsa Vishwananda może poprosić o intonowanie mantry „śri vittala giridhari parabrahmane namaha”, podczas gdy On przez chwilę przygląda się każdemu z uczestników. Robiąc to, wizualizuje każdą osobę w Boskiej Świadomości.

Kiedy już przyjrzy się wszystkim, poprosi o kilka minut medytacji i wizualizowanie Go w swoim trzecim oku. Po tym czasie należy otworzyć oczy i wpatrywać się w Jego oczy. To właśnie wtedy następuje Darszan – moment, w którym patrzymy na boskość, moment, w którym jesteśmy obdarzani bezwarunkową Boską Miłością.

Możesz zapisać się na Darszan, klikając poniżej.  Jeśli masz jakieś pytania, napisz do nas maila na adres: welcome@bhaktimarga.org.

Experience Darshan

MORE ARTICLES

Dualing Philosophies: The Personal and Impersonal God

It might seem as a small distinction, but two different beliefs of personal and impersonal God allow.
09 sierpnia 2022
3 min read

7 Core Tenets of Hinduism

The seven tenents make up the common concepts shared within the Hindu faith. The Rig Veda states, ‘T.
08 sierpnia 2022
4 min read

Why You Should Read The Bhagavad Gita: Answers to Life's Problems

On the surface, the Bhagavad Gita is a story about a great warrior on a battlefield. In truth, it is.
10 maja 2022
3 min read

Bhakti Yoga & The Other Three Types of Yoga in the Bhagavad Gita

To experience the ‘union’ which yoga infers in its own etymology, there are many methods. But it is .
20 kwietnia 2022
3 min read

BEFORE COMING TO VISIT PLEASE READ THE RULES read the complete guidelines.